Kursinnehåll för Första hjälpen & HLR

Kursinnehåll för

  Första hjälpen    


Kursen bygger på Svenska HLR-rådets uppdaterade rekommendationer som presenterades  den 23-24 november 2021 vid HLR- rådets guidelineskongress "Framtiden är nu”.

För mer info om Rådets mål och visoner, klicka på denna länk.


I denna kurs får du grundläggande kunskaper i hur du ska agera i en akutsituation för att ge första hjälpen, utföra hjärt-lungräddning och använda hjärtstartare. Teori varvas med praktik via filmer och iscensättningar av akutsituationer anpassade till Er arbetsplats. Little-Anne dockor och Övningshjärtstartare används för en så realistisk träningssituation som möjligt. 

Godkända deltagare får ett Kompetenskort Första hjälpen efter avslutad kurs.


Går att kombinera med kursen HLR - Barn.


Upplägget anpassas utefter aktuell situation med Covid-19, i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Målgrupp

Till alla på en arbetsplats eller till dig som privatperson

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Däremot rekommenderas genomförd  webbutbildning inför kursstarten. Se denna länk

Antal deltagare

Max 12 personer/pass. Minsta antal för att en kurs ska starta är 4 deltagare


Tidsåtgång

Halvdag, 3,5 timmar

 

Kursavgift

1290 kr ex. moms/deltagare


Övrig info

  • Kursen sker i första hand ute hos kund. Kravet är en lokal med tillräcklig golvyta för utrustning såsom dockor mm
  • För företag och organisationer där anmälda deltagare är fler än 4 ges 50% för deltagare 5 - 12. Vid fler pass, begär offert.  
  • Paus för fika läggs in
  • Avanmälan ska ske senast 2 veckor före kursstart i annat fall debiteras 50% av kursavgiften, mindre än 1 vecka 100%
  • Resersättning tillkommer

Vad du får lära dig


- L-ABCDE

- Medvetandekontroll

- Andningskontroll

- Larma 112

- HLR med god kvalitet

- Användning av hjärtstartare  

- Stabilt sidoläge

- Luftvägsstopp 

- Hjärtinfarkt

- Stroke

- Diabetes

- Blödning

- Cirkulationssvikt

- Allergisk reaktion

- Brännskada

- Förgiftning och frätskada

- Elolycka

- Krampanfall, epilepsi

- Nack- ryggskada

-Sepsis

- Släplyft

- Kris och kristöd