Kursinnehåll för Första hjälpen & HLR

Kursinnehåll för

  Första hjälpen L- ABCDE    


Kursen bygger på Svenska HLR-rådets uppdaterade rekommendationer som presenterades  den 23-24 november 2021 vid HLR- rådets guidelineskongress "Framtiden är nu”.

För mer info om Rådets mål och visoner, klicka på denna länk.


I denna kurs får du grundläggande kunskaper i hur du ska agera i en akutsituation för att ge första hjälpen, utföra hjärt-lungräddning och använda hjärtstartare. Teori varvas med praktik via filmer och iscensättningar av akutsituationer anpassade till Er arbetsplats. Little-Anne dockor och Övningshjärtstartare används för en så realistisk träningssituation som möjligt. 

Godkända deltagare får ett Kompetenskort Första hjälpen efter avslutad kurs.


Går att kombinera med kursen HLR - Barn.


Målgrupp

Till alla på en arbetsplats eller till dig som privatperson

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Däremot rekommenderas genomförd  webbutbildning inför kursstarten. Se denna länk

Antal deltagare

Max 12 personer/pass. Minsta antal för att en kurs ska starta är 4 deltagare


Tidsåtgång

Halvdag, 3,5 timmar

 

Kursavgift

1290 kr ex. moms/deltagare


Övrig info

  • Kursen sker i första hand ute hos kund. Kravet är en lokal med tillräcklig golvyta för utrustning såsom dockor mm
  • För företag och organisationer där anmälda deltagare är fler än 4 ges 50% för deltagare 5 - 12. Vid fler pass, begär offert.  
  • Paus för fika läggs in
  • Avanmälan ska ske senast 2 veckor före kursstart i annat fall debiteras 50% av kursavgiften, mindre än 1 vecka 100%
  • Resersättning tillkommer

Vad du får lära dig


- L-ABCDE

- Medvetandekontroll

- Andningskontroll

- Larma 112

- HLR med god kvalitet

- Användning av hjärtstartare 

- SMS livräddare 

- Stabilt sidoläge

- Släplyft

- Luftvägsstopp 

- Hjärtinfarkt

- Stroke

- Diabetes

- Blödning

- Cirkulationssvikt

- Allergisk reaktion

- Brännskada

- Förgiftning och frätskada

- Elolycka

- Krampanfall, epilepsi

- Nack- ryggskada

-Sepsis

- Kris och kristöd