Om cookies och GDPR

Om cookies.


Denna webbplats använder sig av cookies (kakor). Här finner du information om vad cookies är och hur du kan hantera det.

Vad är cookies (kakor)?

En cookie (kaka) är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker webbplatser som använder sig av cookies. Textfilen kan innehålla information om till exempel vilka sidor du besökt på en speciell webbplats, språkinställningar eller spara inmatad information.


Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller det och ändamålet med användningen av det. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.


Varför använder den här sidan cookies?

Sidan använder cookies för att bland annat kunna samla ihop statistik om hur den används av besökarna, samt få en överblick på hur många som besöker den.


Hur hanterar och raderar man cookies?

Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.

Om GDPR.


Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018.


Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är:

  • personnummer
  • namn
  • adress


Vilka uppgifter sparas, och varför?

Axamo företagsservice sparar uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer, epostadress samt personnummer. Vi gör det för att korrekt kunna hantera/utföra din beställning, följa bokföringslagen, samt för att kunna kontakta dig vid behov. Ditt personnummer sparar vi för att du ska kunna ha möjlighet att få RUT-avdrag på våra tjänster.


Hur länge sparas dina uppgifter?

Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara dina uppgifter i 7 år efter utfört arbete.


Vilka delas dina uppgifter med?

Vi delar dina uppgifter med självständigt personuppgiftsansvariga parter. Det innebär statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) som vi är skyldiga att göra enligt lag eller vid misstanke om brott. Självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är företaget som styr hur informationen som lämnas ska behandlas. 


Vem är personuppgiftsansvarig?

Stefan Jonasson

Axamo företagsservice

Organisationsnummer: 571016-xxxx

Adress: Jutevägen 10, 554 45 Jönköping

Telefon: 070 873 01 07

E-post: info@axamoforetagsservice.se


Samtycke

När du som kund beställer ett arbete av Axamo företagsservice samtycker du till att vi får spara och behandla dina uppgifter som du har lämnat, samt att vi får lämna ut dem till företag och organisationer som är tvungna att ha dem för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Om du lämnar felaktiga personuppgifter kan vi inte utföra din tjänst och har därmed rätt att neka dig ditt köp.