Kursinnehåll för HLR (Hjärt-lungräddning) - Barn.

Kursinnehåll för

HLR  - Barn

Kursen bygger på Svenska HLR-rådets uppdaterade rekommendationer som presenterades  den 23-24 november 2021 vid HLR- rådets guidelineskongress "Framtiden är nu”.

För mer info om Rådets mål och visoner, klicka på denna länk.


I denna kurs kommer du att få grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för barn 0 till 1 år och barn 1 år till pubertet. När kursen är färdig ska du som deltagare ska känna dig beredd och trygg i att utföra HLR till barn/hjälpa barn som drabbats av luftvägsstopp. Du kommer också att bli införstådd i vikten av att förebygga barnolycksfall och att hålla dina kunskaper aktuella genom repetition.

Går att kombinera med kurserna Första hjälpen  eller HLR - Vuxen med hjärtstartare, luftvägsstopp

Godkända deltagare får ett Kompetenskort HLR-barn efter avslutad kurs.Upplägget anpassas utefter aktuell situation med Covid-19, i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Målgrupp

Alla som har ansvar för barn såsom skol- och förskolepersonal, ledare inom föreninglivet, föräldrar, far- och morföräldrar

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Däremot rekommenderas genomförd  webbutbildning inför kursstarten. Se denna länk


Antal deltagare

Max 12 personer/pass. Minsta antal för att en kurs ska starta är 4 deltagare


Tidsåtgång

1,5 timmar

 

Kursavgift

890 kr ex. moms/deltagare.

 

Övrig info

  • Kursen sker i första hand ute hos kund. Kravet är en lokal med tillräcklig golvyta för utrustning såsom dockor mm
  • För företag och organisationer där anmälda deltagare är fler än 4 ges 50% för deltagare 5 - 12. Vid fler pass, begär offert.
  • Paus för fika läggs in
  • Avanmälan ska ske senast 2 veckor före kursstart i annat fall debiteras 50% av kursavgiften, mindre än 1 vecka 100%
  • Resersättning tillkommer

Vad du får lära dig


-Handlingsplanen vid hjärtstopp hos barn 0 till 1 år

-Övningar, HLR till barn 0 till 1 år

-Handlingsplanen vid hjärtstopp hos barn 1 år till pubertet

-Övningar, HLR till barn 1 år till pubertet

-Information om hjärtstopp hos barn

-Handlingsplanen vid luftvägsstopp hos barn 0 till 1 år

- Övningar, Luftvägsstopp, barn 0 till 1 år

-Handlingsplanen vid luftvägsstopp hos barn 1 år till pubertet

-Övningar, Luftvägsstopp, 1 år till pubertet