Kursinnehåll för HLR (Hjärt-lungräddning) - Barn.

Kursinnehåll för

HLR  - Barn

Kursen bygger på Svenska HLR-rådets uppdaterade rekommendationer som presenterades  den 23-24 november 2021 vid HLR- rådets guidelineskongress "Framtiden är nu”.

För mer info om Rådets mål och visoner, klicka på denna länk.


I denna kurs kommer du att få grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för barn 0 till 1 år och barn 1 år till pubertet. När kursen är färdig ska du som deltagare känna dig beredd och trygg i att utföra HLR till barn/hjälpa barn som drabbats av luftvägsstopp. Du kommer också att bli införstådd med vikten av att förebygga barnolycksfall och att hålla dina kunskaper aktuella genom repetition.

Går att kombinera med kurserna Första hjälpen  eller HLR - Vuxen med hjärtstartare, luftvägsstopp

Godkända deltagare får ett Kompetenskort HLR-barn efter avslutad kurs.
Målgrupp

Alla som har ansvar för barn såsom skol- och förskolepersonal, ledare inom föreninglivet, föräldrar, far- och morföräldrar

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Däremot rekommenderas genomförd  webbutbildning inför kursstarten. Se denna länk


Antal deltagare

Max 12 personer/pass. Minsta antal för att en kurs ska starta är 4 deltagare


Tidsåtgång

1,5 timmar

 

Kursavgift

890 kr ex. moms/deltagare.

 

Övrig info

  • Kursen sker i första hand ute hos kund. Kravet är en lokal med tillräcklig golvyta för utrustning såsom dockor mm
  • För företag och organisationer där anmälda deltagare är fler än 4 ges 50% för deltagare 5 - 12. Vid fler pass, begär offert.
  • Paus för fika läggs in
  • Avanmälan ska ske senast 2 veckor före kursstart i annat fall debiteras 50% av kursavgiften, mindre än 1 vecka 100%
  • Resersättning tillkommer

Vad du får lära dig


-Handlingsplanen vid hjärtstopp hos barn 0 till 1 år

-Övningar, HLR till barn 0 till 1 år

-Handlingsplanen vid hjärtstopp hos barn 1 år till pubertet

-Övningar, HLR till barn 1 år till pubertet

-Information om hjärtstopp hos barn

-Handlingsplanen vid luftvägsstopp hos barn 0 till 1 år

- Övningar, Luftvägsstopp, barn 0 till 1 år

-Handlingsplanen vid luftvägsstopp hos barn 1 år till pubertet

-Övningar, Luftvägsstopp, 1 år till pubertet