Information om flyttstäd

Vad ingår i en flyttstädning?

Rum


 • Garderober, skåp, lister dammsugs
 • Rummens väggar torrmoppas alt, dammsugs med mjuk borste
 • Garderober avtorkas med microfiberduk
 • Dörrblad, dörrfoder, kontakter, strömbrytare avtorkas med microfiberduk
 • Element avtorkas
 • Golv dammsugs och fuktmoppas

Badrum/Toalett


 • Sanitetsporslin, kranar, väggar och golv rengörs så fett- och kalkbeläggningar försvinner. (Ej slitage)
 • Ventil avtorkas, golvbrunn rengörs
 • Golv dammsugs och fuktmoppas

Kök


 • Köksskåp avtorkas invändigt och utvändigt så smuts och fett, fettfläckar försvinner (ej slitage)
 • Spishäll, ugn, fläkt, micro rengörs med lämpliga medel
 • Kyl och frys rengörs
 • Kakel och diskbänk rengörs
 • Golv dammsugs och fuktmoppas

Garage, förråd, balkong, altan


 • Dammsugs. Golv fuktmoppas vid behov

Fönster


 • Fönster putsas. Fönsterfoder, fönsterkarmar ev. fönsterbänkar torkas av med microfiberduk. Inglasad balkong/altan putsas

Övrig information

 • Axamo företagsservice ansvarar för att ovan nämnda punkter genomförs med användande av egen utrustning, materiel, rengöringsmedel, utgående från servicebranschens yrkesnämnd, SRY


 • Då det vid besiktning är viktigt att städpersonal är på plats vid slutbesiktningen behöver tid bestämmas. Om ev. kompletterande städning behöver göras kan detta i så fall ske


 • Samtliga utlånade nycklar till lägenheten överlåts efter att städningen är godkänd. I övrigt ligger ansvaret för godkännande av städningen på den avflyttande hyresgästen


 • Om flyttstädningen inte anses fullgjord äger fastighetsägaren rätt att begära kompletterande städning från avflyttande hyresgäst